Dana Kandungan Digital (DKD) Industri Muzik 2023

DKD MUZIK 2023

Dana Persembahan Muzik 2.0 - Dibuka selama 6 minggu bermula 22 September 2023

DKD MUZIK 2023

Dana Kebolehanpasaran Domestik 2.0 - Dibuka selama 6 minggu bermula 22 September 2023

DKD MUZIK 2023

Dana Pemasaran dan Promosi Antarabangsa 2.0 - Dibuka sepanjang tahun bermula 22 September 2023


Who got funded?

See all funded businesses that have made a mark both locally and internationally.

Learn more